Ingrozzo ASA (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2018

Reg no

04183820

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100859745

UELN

752004041803820

Foreign number

Owner

Ann-Sofie Antonsson

Breeder

Ann-Sofie Antonsson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex