Gosling (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2017

Reg no

04171348

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100826356

UELN

752004041701348

Foreign number

Owner

BCap Dressage AB

Breeder

Ann-Kristin Karlsson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex