Conde Nord

Gender

Stallion

Born year

2013

Reg no

04133197

Stb no

1347

Color

svart

Chip number

208210000310289

UELN

208333DW1301086

Foreign number

208333DW1301086 DK DV

Owner

Gunnarlunda, Bjarke Laustsen

Breeder

Vibeke Björn Rasmussen

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2017
Breeding class G

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex