Maracanã (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2016

Reg no

04162206

Stb no

Color

brun

Chip number

968000010380880

UELN

752004041602206

Foreign number

Owner

Anna Nilsson

Breeder

Anna Nilsson

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeders Trophy registered

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex