Singclair (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2015

Reg no

04152957

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100754950

UELN

752004041502957

Foreign number

Owner

Wannius J. AB

Breeder

Wannius J. AB

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex