Baloé Hp (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2014

Reg no

04142684

Stb no

1342

Color

brun

Chip number

752098100712631

UELN

752004041402684

Foreign number

Owner

Hipparion AB

Breeder

Malin Carlsson, Hipparion HB

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2017
Breeding class G2

Breeding class: Breeding class G (2018)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex