Valentino (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2014

Reg no

04142214

Stb no

9339

Color

skimmel

Chip number

752098100670340

UELN

752004041402214

Foreign number

Owner

Eyedidit AB

Breeder

Tina Petersson Lind

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex