KS Carat (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2014

Reg no

04141615

Stb no

Color

skimmel, född fux

Chip number

752098100677773

UELN

752004041401615

Foreign number

Owner

Pernilla Sjöstrand Jönsson och Jonas Jönsson

Breeder

Pernilla Sjöstrand Jönsson och Jonas Jönsson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex