Elvy (46)

Gender

Mare

Born year

1953

Reg no

Stb no

5944

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Folke Piledahl

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1959
Height 164 cm Breeding class AB

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex