Triton Hästak (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2012

Reg no

04121796

Stb no

1330

Color

brun

Chip number

752098100614991

UELN

752004041201796

Foreign number

Owner

Hästak AB

Breeder

Hästak AB

FFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Breeders Trophy registered

Achievement rate

Quality grading:

2016
Breeding class G

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex