Catapult Plus (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2012

Reg no

04121091

Stb no

Color

skimmel

Chip number

977200008200029

UELN

752004041201091

Foreign number

Owner

Lindestams Stall & Mark AB

Breeder

Erik M. Andersen

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex