Milan SP (SWB)

Gender

Gelding

Born year

2009

Reg no

04094110

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100498955

UELN

752004040904110

Foreign number

Owner

Ulrika Lindenäs

Breeder

Erika Persson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex