Tarifa

Gender

Mare

Born year

1983

Reg no

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

208333198300698

Foreign number

EDH 2639

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex