Empéro (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2008

Reg no

04082802

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100382442

UELN

752004040802802

Foreign number

Owner

Irebast AB

Breeder

Agneta Lembke

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex