Catch Me Not S (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2006

Reg no

04063892

Stb no

Color

skimmel

Chip number

752098100317039

UELN

752004040603892

Foreign number

Owner

Top Equestrian Wear AB

Breeder

Krister Svedberg

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex