Cisco (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2003

Reg no

04032950

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004040302950

Foreign number

Owner

Cecilia Bürger

Breeder

Jenny och Roger Friman

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex