Malou (SWB)

Gender

Mare

Born year

2004

Reg no

04043899

Stb no

Color

skimmel

Chip number

752098100291550

UELN

752004040403899

Foreign number

Owner

VDL Stud

Breeder

Svante Johansson AB

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex