Sirello (SWB)

Gender

Gelding

Born year

2005

Reg no

04051923

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100350177

UELN

752004040501923

Foreign number

Owner

Maria Einerth

Breeder

Åsa och Kjell Möller

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex