Maestoso xx

Gender

Stallion

Born year

1962

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

210398962; 062155762

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex