Matrix (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2002

Reg no

04021910

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

752004040201910

Foreign number

Owner

Charlotta och Jan Forsman

Breeder

Charlotta och Jan Forsman

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex