Corry (20)

Gender

Mare

Born year

1918

Reg no

Stb no

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

1075 RÄ III

Owner

Breeder

Fr. Johansson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex