Adagunda (67)

Gender

Mare

Born year

1924

Reg no

Stb no

2205

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

040220500

Owner

Breeder

Imp. Tyskland

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex