Spinda (F. 2)

Gender

Mare

Born year

1918-1941

Reg no

Stb no

1866

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

First
Second
Third
Fourth
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex