Piaffe II

Gender

Mare

Born year

1957

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

DE 331 316200557

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex