Morell (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1991

Reg no

04914457

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049104457

Foreign number

Owner

Mattias Jansson

Breeder

Brita Stenpil

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex