Tarrantino (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1998

Reg no

04983184

Stb no

Color

fux

Chip number

UELN

752004049803184

Foreign number

Owner

Sofia Buchborn

Breeder

Familjen Grönkvist

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex