Cupea VH (31) (SWB)

Gender

Mare

Born year

1997-2018

Reg no

04973025

Stb no

26843

Color

brun

Chip number

UELN

752004049703025

Foreign number

Owner

Breeder

Birgitta och Torsten Hansson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Mare selection
This mare is selected. This means that she is a part of SWB:s investment to recruit the best mares into breeding.

Achievement rate:
Achievment rate is based on the horse’s own competition results.
Quality grading:

2004
Height 164 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2010)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex