Bella Regazza

Gender

Mare

Born year

1996-2016

Reg no

04964079

Stb no

Color

fux

Chip number

UELN

276433330602596

Foreign number

330602596

Owner

Breeder

Karl Scharpekant

WFFS

Not tested

Achievement rate

Breeding class: Breeding class E (2019)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex