Cruella de Wille (23) (SWB)

Gender

Mare

Born year

2002-2019

Reg no

04024109

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100337842

UELN

752004040204109

Foreign number

Owner

Breeder

Elise Fredriksson och Team Piaff

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex