Line

Sunshine

Sunshine
12917
Gibraltar
491
Hurricane xx
95268
Fancy (51)
7781
Asta II
8815
Asterios
Dobrockstrasse

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 167 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Sunshine
12917
Gibraltar
491
Hurricane xx
95268
Husson xx Monarch xx
Handsome xx
Canary xx Barneveldt xx (FR)
Myab xx
Fancy (51)
7781
Caracas
403
Jovial
369
Erna
5748
Fairita (51)
6319
Fairey xx (GB)
Rita (51)
Asta II
8815
Asterios
Dobrockstrasse Dobrock 2334 (DDR)