Line

Tiri (12) (SWB)

Tiri (12) (SWB)
04933095
28244
Turban Rose (SF)
834
Grand Veneur (SF)
Gold Rose (SF)
Tosca (12) (SWB)
04791017
18221
Ambassadeur
518
Tina (12)
11438

Kvalitetsgradering

2007
Mankhöjd 160 cm Avelsvärdebokstav AB

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Tiri (12) (SWB)
04933095
28244
Turban Rose (SF)
834
Grand Veneur (SF) Amour du Bois (SF) Quirinal (SF)
Margarette (SF)
Tanagra (SF) Le Mioche xx
Harpette de la Butte
Gold Rose (SF) Ibrahim (SF) The Last Orange (SF)
Vaillante (SF)
Jolie Rose (SF) Hornet xx
Ravissante (SF)
Tosca (12) (SWB)
04791017
18221
Ambassadeur
518
Lansiär
377
Niger
177
Florina
3322
Guteflickan
6993
Drabant
315
Viviann
5397
Tina (12)
11438
Pompe
401
Celsius
301
Anette (44)
5371
Chérie (12)
7555
Hurricane xx
95268
Dixie (12)
6228