Line

Calypso II

Calypso II Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Tabelle Heissporn
Hyazinthe

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1993 1 8
1994 1 9

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1993 1
1994 1

Avkommor

Totalt 164 listade hästar