Line

Golden Girl

Golden Girl
12259
Emalj
470
Abbé
435
Haifa (F. 5)
6315
La Mer
6608
Lansiär
377
Centa
4404

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 161 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Golden Girl
12259
Emalj
470
Abbé
435
Biarritz
294
Hamlet
Maritza (2)
3338
Draba (F. 2)
5296
Heristal
224
Dirna (F. 2)
4352
Haifa (F. 5)
6315
Magnat
383
Barbarossa
291
Magna (37)
4451
Hilaria (F. 5)
4770
Onkel
182
Hilma (F. 5)
3271
La Mer
6608
Lansiär
377
Niger
177
Eros
Amora (36)
2413
Florina
3322
Florett
Lotta II
1952
Centa
4404
Gamäng Chic
Zollran (2)
1556
Cilli
2363
Vitaby
Ceres
848