Line

Geishan

Geishan
11954
Gibraltar
491
Hurricane xx
95268
Fancy (51)
7781
Mianne
8115
Portos
402
Savana
6417

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 162 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Geishan
11954
Gibraltar
491
Hurricane xx
95268
Husson xx Monarch xx
Handsome xx
Canary xx Barneveldt xx (FR)
Myab xx
Fancy (51)
7781
Caracas
403
Jovial
369
Erna
5748
Fairita (51)
6319
Fairey xx (GB)
Rita (51)
Mianne
8115
Portos
402
Afghan
277
Effendi
Floretta (13)
3620
Daijda (F. 2)
5718
Heristal
224
Daisy (F. 2)
4968
Savana
6417
Utter
257
Locarno
150
Sussi (9)
3061