Line

Indra (23)

Indra (23)
10884
Sweet Mahrhu xx Mahrhu xx
Sweet Bride xx
Isa (23)
12006
Herzog
353
Irma
5971

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 6
Antal avkommor (tävling hoppning) 4
Antal avkommor (tävling dressyr) 3
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 AI 1
1993 AI 1

Avkommor

Totalt 14 listade hästar