Line

Zeoliet

Zeoliet Ramiro Z
95009
Raimond
Valine (Coralle Z)
Sargab Abgar xx
A. Gonnie

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1992 1 11
1993 1 16
1994 1 14

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1992 1
1993 1
1994 1

Avkommor

Totalt 124 listade hästar