Line

Bragansa

Bragansa
9664
Brabant
448
Drabant
315
Haifa (F.5)
6315
Bianca Pompe
401
Ballerina

Sammanfatting

Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 10
Antal avkommor (tävling hoppning) 7
Antal avkommor (tävling dressyr) 4
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 2

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 AI 1 1
1993 AI 1 1
1994 AI 1 1
1995 AI 1

Avkommor

Totalt 21 listade hästar