Line

Casino

Casino
95045
Capitol I Capitano
Folia
Weisse Dame Caletto II
Herrada

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 15 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 3 0
Antal avkommor (tävling totalt) 40 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 40 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 2 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 2 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1996 4 4
1997 4 3
1998 2 1
1999 1 2
2000 8 6
2001 3 3
2002 3 2
2003 9 1
2005 3 1
2009 13 8
2010 14 11
2011 10 9
2012 3 1
2017 1 1

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1996 1 3
1997 4
1998 2
1999 1
2000 8
2001 3
2002 3
2003 9
2005 3
2009 13
2010 14
2011 10
2012 3
2017 1

Avkommor

Totalt 55 listade hästar