Line

Grande

Grande Graf Goldfisch II
Flusspat
Duellfest Duellant
Försterfarm

Avkommor

Totalt 122 listade hästar