Line

Caroline (41)

Caroline (41)
7976
Afghan
277
Effendi
Floretta (13)
3620
Novea (41)
5429
Novarro
179
Rolla (41)
4397

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 166 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Caroline (41)
7976
Afghan
277
Effendi Sixtus Isaak
Flinke
Finesse
1685
Faveur
Rosina
Floretta (13)
3620
Florett Time Honoured xx
Sileene (F. 6)
1804
Lona (13)
3621
Lorius
Ulla (13)
121
Novea (41)
5429
Novarro
179
Index
105
Flaneur
Hansa
1797
Hillevi (F. 5)
2466
Ingraban
Nemesis (F. 5)
1783
Rolla (41)
4397
Robust
216
Hamlet
Irja
Jalli (41)
3601
Jago
115
Alli (41)
2385