Line

Jarima

Jarima
6624
Jarramas
367
Heristal
224
Hilaria (F. 5)
4770
Cervanta
5681
Cervantes
302
Mignon
5368

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 160 cm Avelsvärdebokstav A

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Jarima
6624
Jarramas
367
Heristal
224
Hyperion Dampfross
Hypothese (trak)
Heta Paradox xx
Hetäre
Hilaria (F. 5)
4770
Onkel
182
Humanist
Diana (7)
2536
Hilma (F. 5)
3271
Largo
144
Hillevi (F. 5)
2466
Cervanta
5681
Cervantes
302
Lord Patrick xx Shon Maclean xx
Lockspeise xx
Lissy (78)
3529
Nigro
138
Princess (78)
Mignon
5368
Mecenat
161
Indigo
106
Ivanda (F. 2)
2833
Mariana
2175
Scapin
Carmen