Line

Rosmari

Rosmari
6137
Alf
279
Egal
Schwata
2231
Rosita
5668
Sapeur
229

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 162 cm Avelsvärdebokstav A

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Rosmari
6137
Alf
279
Egal Schwabliso Schwabenblock
Averna
Golden Cherry
1718
Amiral
Jeanette
Schwata
2231
Schottland
Rosita
5668
Sapeur
229
Largo
144
Groom
Aina
2044
Celia
1994
Osier
Révérance
1854