Line

Ravell (SWB)

Ravell (SWB)
04943120
959
Bernstein
04842728
761
Napoleon
625
Bristol Cream
13548
Dancing Lady xx (76)
18031
Toe Hold xx
95280
Cosmic Lady xx (76)

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 36 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 23 0
Antal avkommor (tävling totalt) 45 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 10 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 41 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 1 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1998 53 35
1999 41 21
2000 24 15
2001 18 9
2002 21 15
2003 3 2
2004 4 1
2008 9 4
2009 13 8
2010 6 2
2012 9 3
2013 8 4
2014 2

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1998 29 24
1999 2 39
2000 7 17
2001 3 13 1
2002 5 16
2003 3
2004 1 3
2008 1 8
2009 3 10
2010 6
2012 1 8
2013 2 6
2014 2

Avkommor

Totalt 120 listade hästar