Line

Nocturne

Nocturne
04891635
877
Steinbeck
04811109
688
Alpen Fürst
517
Florette (5)
14342
Ponsi
04831432
16769
Pontus
497
Gansi
13166

Avelsvärderingsresultat

Omdöme exteriör
Stor välutvecklad maskulin hingst av utmärkt modell. Uttåad fram övrigt välbenad. Utmärkt lång taktmässig skritt. Elastisk trav med gott påskjut. 99899=44

Värdebokstav