Line

Highlight

Highlight
04898025
874
Nimmerdor Farn
Ramonaa
Dersinaa Lucky Boy xx
Tersinaa

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 54 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 37 0
Antal avkommor (tävling totalt) 80 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 54 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 38 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 4 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1993 43 32
1995 52 32
1996 28 18
1997 12 10
1998 31 19
1999 24 19
2000 36 20
2001 27 15
2002 24 13
2003 30 15
2004 11 4
2005 23 11
2006 15 9
2007 15 11
2008 13 9
2009 4 4
2010 6 2
2013 1

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1993 43
1995 40 7 5
1996 18 5 5
1997 11 1
1998 24 7
1999 19 5
2000 25 10 1
2001 15 11 1
2002 14 10
2003 23 7
2004 10 1
2005 15 8
2006 8 7
2007 9 6
2008 8 5
2009 2 2
2010 4 2
2013 1

Avkommor

Totalt 250 listade hästar