Line

Aquino xx (GB)

Aquino xx (GB) Tornado xx Tourbillon xx
Roseola xx
Apulia xx Apelle xx
Vervelle xx

Egna tävlingsresultat

Lätt klass
Msv klass
Svår klass
Poäng livstid

Officiella tävlingsresultat tom 6 okt 2019