Line

Happy Day

Happy Day
650
Honeymoor xx
95269
Honeyway xx
Lorelei xx
Sirikit (41)
6855
Afghan
277
Novaja (41)
5323

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 0 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 46 0
Antal avkommor (tävling totalt) 56 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 24 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 39 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 9 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1992 9 6
1993 13 13
1994 22 15

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1992 8 1
1993 13
1994 17 5

Avkommor

Totalt 232 listade hästar