Line

Challenge

Challenge okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1997 AI 1 1

Avkommor

Totalt 1 listade hästar