Bollerup Miller

Kön

hingst

Födelseår

2023

Regnr

04233302

Stbnr

Färg

skimmel

Chipnummer

752093200228339

UELN

528036202300688

Utländskt nummer

528036202300688 AES

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex