Bollerup FreQuency (55) (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

sto

Födelseår

2023

Regnr

04231829

Stbnr

Färg

mörkfux

Chipnummer

752093200228338

UELN

752004042301829

Utländskt nummer

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex